STARO MESTNO JEDRO

1. UREDITEV IN OLEPŠAVA MESTNEGA JEDRA

 • Mestno jedro bomo namenili za pešačenje in kolesarjenje, parkiranje pa (razen za stanovalke in stanovalce) zagotavljali na obrobju mestnega jedra z nadgradnjo obstoječih parkirišč za eno etažo z inovativnimi arhitekturnimi rešitvami in revitalizacijo obstoječih garažnih hiš.
 • V mestnem jedru bomo uredili zanemarjena dvorišča na način, da bodo postala mestna arhitekturno-umetniška posebnost oz. znamenitost.
 • Vso dotrajano urbano opremo (klopi, pitniki,…) bomo obnovili oblikovalsko- inovativno, da bo to postala priljubljena mestna atrakcija.
 • Povsod, kjer bo mogoče, bomo uredili manjše sončne in senčne parke ter zasadili čim več dreves oz. zelenja.
 • Poskrbeli bomo za vključevanje umetniških stvaritev na mestne trge in v parke.
 • Del mestnega jedra bomo uredili kot »dnevno sobo« (npr. pokritje dela mestnega jedra s prosojno streho).
 • Mestni arhitekturni biro bo predpisal izgled lokalov v mestnem središču, nagrajevali bomo notranjo in zunanjo urejenost lokalov.
 • Ključne objekte v mestnem jedru bomo vključili v projekt vsebinske revitalizacije, tudi s spremembo namembnosti objektov (npr. preselitev zapora na obrobje mesta) ali z odkupom pomembnih objektov.
 • Obnovili bomo ‘glasbeni paviljon’ v Mestnem parku..
 • Mestno jedro bomo inovativno povezali z nabrežjem Savinje in parkom v neločljiv del oz. center mesta.

2. OŽIVLJANJE MESTNEGA JEDRA

 • Mestno jedro mora ostati upravno središče mesta z vsemi javnimi storitvami oz. inštitucijami (zavodi, uprave, inšpektorati, nevladne organizacije…).
 • Fond meščanskih stanovanj v mestnem jedru bomo namenili mesto-tvorni populaciji, ki lahko prispeva k oživitvi mestnega jedra.
 • Socialno-šibkejši populaciji, ki ji je vzdrževanje in obnova stavb v mestnem jedru preveliko finančno breme, bomo omogočili bivanje na drugih in drugačnih lokacijah.
 • Povečali bomo zaželenost bivanja v mestnem jedru, kar bo povečalo interes Celjank in Celjanov za najem stanovanj, ki jih sedaj večinoma koristi ekonomska migracija kot začasni najemniki, ki nimajo interesa za urejanje stavb in okolice.
 • Zagotovili bomo potrebne pogoje za pristno prepletanje bivanja in dejavnosti, ki živi z mestom, ki ima interes, da bi bilo mesto urejeno, ki ga ne dojema kot tržno blago, temveč kot svoje življenjsko okolje.
 • Uvedli bomo subvencionirane najemnine za kreativne oblike rabe poslovnih prostorov (npr. umetniki, razstave, delavnice, glasbene sobe, umetnostna obrt…).
 • Za nedelujoče lokale bomo uvedli dodatne dajatve, ki jih bomo namenili subvencioniranju lokalov s ključnimi dejavnostmi za mestno jedro (gostinstvo, obrt, trgovine…) ali pa jih bomo prednostno odkupili.
 • Načrtno in sistematično bomo pričeli razvijati turistične programe, ki bodo turiste zadržali v mestu več dni.
 • Oživeli in spodbudili bomo razvoj kulturno-umetniške dejavnosti v mestu (profesionalne in ljubiteljske) ter v ta namen v mestnem jedru zagotovili prostore za raznolike umetniške in umetnostne ustvarjalnosti ter duhovni razvoj vseh zainteresiranih Celjank in Celjanov.
 • Mestni park bo vedno ostajal odprt prostor za druženje mladih na prostem.
Deli s prijatelji: