SKRB ZA VSE GENERACIJE

Odprto Celje se zavzema za mesto, prijazno do vseh Celjank in Celjanov – do vseh starostnih skupin z upoštevanjem potrebe in interesov vseh generacij. Pri načrtovanju bodočega razvoja mesta zastopamo glasove otrok, mladih, srednje generacije in starejših ob priznavanju raznolikosti teh skupin.

 • Vrtcem bomo omogočali ves potreben standard za varno in prijazno ter raznoliko vzgojo otrok.
 • Osnovne šole bomo pozvali k vzpostavitvi vsega potrebnega, da bodo celjske »šole postale otrokom drugi dom«.
 • Ustanovili bomo mednarodni Kampus za otroke in mladino za izvajanje obšolskih interesnih dejavnosti v vsakodnevno pomoč staršem pri varstvu in animaciji otrok in mladine v prostem času (ob delovnikih v času pouka in šolskih počitnic).
 • Pristopili bomo k aktivnostim za vgradnjo osebnih dvigal v starejše stanovanjske objekte in tako vsem olajšali dostopnost do doma.
 • Vzpostavili bomo celovit servis za oskrbo starejših, da bodo lahko čim dlje živeli v domačem okolju oziroma svojih domovih, v sodelovanju z drugimi ustanovami, kot so RK, Center za socialno delo, Zdravstveni dom, Društvo upokojencev.
 • Zastavili bomo pilotni projekt »Ekološka bivalna soseska«, kot naselja za aktivne upokojence in s tem spodbudili sprostitve stanovanj za mlade in družine.
 • Vzpodbujali bomo vseživljenjsko učenje z aktivnim vključevanjem v projekte, kot je Medgeneracijski center, kot center vseživljenjskega učenja vseh ranljivih skupin.
 • Ustanovili bomo Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, ki ga imajo že skoraj vsa večja mesta v državi.
 • V mestu se bomo z vso potrebno pomočjo vsem pristojnim organom in inštitucijam zoperstavili naraščajoči problematiki droge med mladimi in bohotenju prepovedanih dejavnosti (prodaja drog, nelegalno igralništvo…).
 • Izvajali bomo preventivno-ozaveščevalne akcije za bolj proti odvisnostim oz. drogam in alkoholu. Osnovni namen akcij je osveščanje mladih in vseh ostalih o problematiki konzumiranja alkohola in drog ter razvijanje odgovornosti za bolj informirane in manj  tvegane odločitve povezavi z omenjenimi substancami.
 • Zavzemali se bomo, da bo pozornost namenjena tudi srednji generaciji, ki je v življenjskem procesu najbolj obremenjena. V ta namen bomo na področju zdravstva in sociale namenili posebno pozornost programom preventive na področju obvladovanja stresa in izgorelosti, kot rizičnih dejavnikov za pojav nezadovoljstva, bolezni in samomorov.
 • Na področju zaposlovanja bomo vzpodbujali programe in aktivnosti v smislu ozaveščanja in vzpodbujanja delodajalcev in spremembi kulture v družbi, ki bo uvidela prednosti starejših izkušenih delavk in delavcev in vzpodbudnega medgeneracijskega okolja v delovnih organizacijah.
 • V Celju živijo tudi delavke in delavci iz tujine, ki predstavljajo ekonomsko migracijo oz. dopolnilno delovno silo celjskemu gospodarstvu. Prizadevali si bomo, da si bodo v našem mestu lahko zagotovili vse potrebno za dostojno življenje.
Deli s prijatelji: