GOSPODARSTVO

MOC bo zagotavljala potrebno lokalno infrastrukturo in stimulativno okolje za razvoj vseh sektorjev gospodarstva. MOC bo vzporedno s predstavitvijo Celja predstavljala tudi celjske podjetnike ter s tem pripomogla k uveljavljanju na domačih in tujih trgih.

1. GOSPODARSKI RAZCVET CELJA

 • Povečali bomo spodbude za gospodarstvo v povezavi z evropskimi sredstvi.
 • Vzpostavili bomo sklad za zagonska sredstva za mlade podjetnike in kot občina razpisali neposredne spodbude za gospodarsko strateške projekte Celja, še posebej za t.i. zelena, ekološka podjetja (oprostitev občinskih prispevkov in hitro urejanje potrebne dokumentacije).
 • Okrepili bomo delovanje inkubatorja Savinjske regije in na ta način pripomogli mladim podjetnikom, da uresničijo svoje ideje.
 • Visoko tehnološkim in start up podjetjem bomo nudili zemljišča pod ugodnimi pogoji.
 • Opravili bomo popis praznih pisarniških in proizvodnih objektov in lokacij (v lasti občine, v stečajih ali privatnih), namenjenih potencialnim novim investitorjem.
 • Začrtali bomo razvoj Celja kot Poslovno-inovacijskega stičišča med Muenchnom in Beogradom.
 • Centralna lega Celja daje mestu potencial, da postane Logistični center Slovenije z brezcarinsko cono in strokovno podporo logistične stroke in znanosti.
 • Celje bo postalo vodilni ekološki center (sortiranje in odlaganje odpadkov, reciklaža odpadkov in odpadnih materialov iz umetnih mas, lesa in tekstila, sežigalnica, odpadne vode, raziskave, izobraževanje, itd.).
 • Celje bo postalo energetsko središče Srednje, J, JV EU in Balkana.
 • Celje bo postalo center za obdelavo kovin in umetnih mas.
 • Celje bo postalo pomemben center za orodjarstvo (tehtalne in dozirne naprave, regalna skladišča, proizvodne linije, prezračevalne sisteme, procesna tehnika na področju ekologije, itd.).
 • V razvojne projekte bomo pritegnili uspešne Celjanke in Celjane iz tujine.
 • Pričeli bomo z načrtnim in sistematičnim sodelovanjem s pobratenimi tujimi občinami.
 • Učenke in učence, dijakinje in dijake bomo usmerjali v poklice, ki jih potrebuje celjsko gospodarstvo.

2. CELJE – OBRTNO MESTO

Celje je bilo znano obrtno mesto. Ustvarili bomo primerne pogoje za razvoj obrtnih poklicev, zlasti pa bomo pritegnili mlade obrtnike. Celje – mesto obrti bo postalo med vodilnimi v Sloveniji ter prepoznavno v tujini. Celjske obrtnice in obrtniki bodo postali sinonim za obrt z visoko dodano vrednostjo tako v regiji, državi in v tujini. Kako?

 • Z ustanovitvijo Obrtne akademije kot možnosti interdisciplinarnega izpopolnjevanja in usposabljanja s povezovanjem obrti z drugimi področji (restavratorstvo, novi materiali, dizajn, umetnost, arhitektura, inovacije idr.) in obstoječimi poklicnimi šolami. Tako bomo dobili izobražen obrtni kader, obrtne inovacije in nova mala podjetja. Ta bodo generator zaposlovanja in nove dodane vrednosti celjskega gospodarstva.
 • Z ustanovitvijo Obrtnega centra kot coworking obrtnega centra za mlade obrtnike, proizvodnjo prototipov in zagon lastne dejavnosti.
 • Preboj celjskemu obrtništvu bomo omogočili v sodelovanju s dejavnostjo Celjski sejem, ki bo tako razvijala nove poslovne dimenzije.
 • Občina bo obrt dodatno spodbujala z ugodnim najemom trgovsko-poslovnih prostorov, ki so v njeni lasti.

3. CELJE – SEJEMSKO MESTO

 • Celje bo postalo sejemsko središče, Naše mesto ima bogato tradicijo sejemske dejavnosti, ki pa ni izkoriščena v vseh svojih potencialih. Mednarodni obrtni sejem v Celju ima vse atribute, da postane center stika inovativnih idej in gospodarstva – tu se namreč vsako leto srečuje preko 130.000 obiskovalcev in razstavljavcev.
 • Izkoristiti potencial sejemskega mesta in organizirati specializirane sejme, ki bodo razvojno naravnani.
 • Celje lahko z razširitvijo, dopolnitvijo in nadgradnjo te tradicije postane “Mesto poslovnih priložnosti« ter stičišče širše regije z namenom povezovanja in delovanja v skladu s potrebami gospodarstva.
 • V sejemskih prostorih bomo predlagali izvajanje osrednjega dogodka »Odprti center«, ki bo namenjen povezovanju inovatorjev, industrijskih oblikovalcev, inženirjev, tržnikov, producentov ter univerz na državnem in mednarodnem nivoju ob podpori medijev. Na ta način bomo združiti ustvarjalno moč z močjo gospodarstva in skrajšali poti od idejne zasnove do realizacije.
 • Zaradi bogate tradicije Mednarodnega obrtnega sejma (MOS) in podobnih sejemskih prireditev v Celju bomo dokončno veljavo dali tudi sejemskemu turizmu, kot premalo izkoriščeni dejavnosti, ki bi lahko generirala nova delovna mesta.
 • Sočasno s sejemskimi prireditvami je potrebno organizirati dogodke, ki bodo pritegnile razstavljavce, obiskovalce sejma tudi v mesto in okolico. Šele z dodatno ponudbo, ki bo načrtno dopolnjevala sejemske dejavnosti bomo lahko Celju upravičeno dejali Sejemsko mesto.
Deli s prijatelji: