KDO SMO

Smo skupina občank in občanov z različnih poklicnih in strokovnih področij, ki se je odločila narediti konec nazadovanju našega prelepega Celja, ki je žal postalo mesto z zanemarjenimi in neizkoriščenimi razvojnimi potenciali, kar je posledica dolgoletne razvojno škodljive in neodgovorne mestne politike.

Ustvarjamo in ponujamo drugačne razvojne poglede, pogumne inovativne deje in sodobne pristope za boljše upravljanje mesta.

  1. Poznamo in prepoznavamo probleme ter potrebe mesta oz. občank in občanov.
  2. Znamo poiskati in ponuditi sodobne in ustreznejše rešitve.
  3. Rešitve zmoremo izvesti odločno, strokovno in pošteno.

Smo civilna iniciativa ODPRTO CELJE, ki se je za lokalne volitve 2018 organizirala kot skupina kandidatk in kandidatov za Mestni svet.

NAŠA EKIPA:

Irena BANOVŠEK (1954), ekonomistka, Celjanka. Poklicno pot sem opravljala kot računovodja tako v negospodarstvu kot gospodarstvu. V prostem času širim pozitivno energijo, se sproščam z rekreacijo in  gobarjenjem. Sem tudi lokalna turistična vodnica,  fascinirana z zgodovino Celja. V okviru skupine Odprto Celje želim sooblikovati področje sociale in vključevanja mladih v vse sfere sobivanja, predvsem pa v razvojne projekte t.j. njihovo prihodnost.

Darko BESAL (1968), inženir kmetijstva, zaposlen v proizvodnem podjetju. Sem ljubitelj jeseni, motornih žag, govedine in triatlona. Odprto Celje razumem dobesedno. Rad bi ugotovil, če Liebigov zakon deluje tudi v občini.

Alenka CENTRIH (1969), poslovna sekretarka. Na začetku svoje poklicne poti sem se zaposlila v podjetju EMO Kotli Šentjur kot komercialni tehnik. Najprej sem opravljala delo tajnice direktorja, nato sem delala v kadrovski službi in računovodstvu. Po stečaju podjetja sem se zaposlila v zasebnem sektorju v računovodstvu. Ob delu sem dokončala višjo strokovno šolo, smer poslovni sekretar. Imam tudi svoj s.p. za vodenje računovodstva v popoldanskem času. Ker imam rada nove izzive, sem se pridružila skupini Odprto Celje, da bi s svojimi razvojnimi idejami pripomogla k boljšemu razvoju mesta Celje. Človek ni nikoli prestar za to, da si ne bi postavil še kakšnega cilja ali sanjal nove sanje.

Mojca CEPUŠ (1981), univ.dipl.teo., športna nutricionistka z mednarodnim certifikatom na področju izobraževanja o prehrani. Opravljam delo prehranske svetovalke v Celju in Ljubljani. Sem predavateljica s področja prehrane ter mentorica študentkam in študentom Biotehniške fakultete pri praktičnem delu študija. Skupaj s podjetji razvijam funkcionalna živila ter sodelujem s hotelskimi verigami in restavracijami pri prenovi gostinskih ponudb in zagotavljanju kakovosti živil.

Anja ČEBULAR (1993), rojena v Celju, kjer sem kot srednješolka obiskovala Ekonomsko gimnazijo. Trenutno sem diplomantka sanitarnega inženirstva na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Rada imam šport, bila sem tudi članica rokometne zveze Slovenija. Prizadevala si bom, da bi se v Celju čim hitreje rešila stanovanjska problematika.

Darko DREV (1951), doktor gradbeništva in magister kemijskega inženirstva imam dolgoletne delovne izkušnje kot tehnolog, raziskovalec, profesor, projektant, sodni izvedenec in cenilec idr. Letos sem se upokojil na Univerzi v Ljubljani – Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer sem bil zadnja leta profesor s področja okoljskega inženirstva. Na začetku svoje poklicne kariere sem deloval v industriji (Keramika Liboje, Juteks, Konus), kjer sem opravljal dela tehnologa,vodje proizvodnje, vodje razvoja in tehničnega direktorja. Zatem sem se posvetil ekološkim raziskavam in managementu (Zavod za zdravstveno varstvo Celje in Limnos), ob čemer se je pričela tudi moja akademska kariera. 13 let sem bil tudi vodilnistrokovni svetovalec Inštituta za vode RS. Tudi po upokojitvi sem še ostal aktiven kot predavatelj, sodni izvedenec, cenilec, pooblaščenec, raziskovalec. Imam tudi čin stotnika, saj sem bil dolga leta aktiven tudi na področju obrambe, najprej kotnačelnik, po osamosvojitvi Slovenije pa kot vodja enote za radiološko-biološko-kemijsko obrambo. Kot strokovnjaku na področju ekologije in predvsem tudi kot Celjanu mi je veliko do tega, da bi Celje postalo čisto in zdravo mesto.

Dragan EZGETA (1972), strojevodja pri Slovenskih železnicah v delovni enoti Celje. Pri svojem delu opažam vedno večje razlike med mesti. Celje stagnira, zato dajem podporo ekipi Odprto Celje, da ga prebudi.

Špela FINK (1972), rojena v Celju. Po izobrazbi sem komercialni tehnik in dolgoletna podjetnica. Pri svojem poslu sem si nabrala ogromno izkušenj na različnih področjih in se soočala s številnimi izzivi. Prosti čas preživljam z družino in zelo rada potujem.

Sonja GREGURIĆ (1975), prof.razrednega pouka in učiteljica 1. razreda na OŠ Frana Roša v Celju. Moj poklicni interes obsega tudi prizadevanja za izboljšanje pogojev in možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok. Sem pozitivna in nasmejana oseba. Spremembe mi predstavljajo poseben izziv. Rada delam za ljudi in z ljudmi.

Tina HODNIK (1996), študentka politologije s številnimi izkušnjami s področja participacije mladih. Delovanje na tem področju me veseli že od nekdaj. Kot dijakinja Gimnazije Celje Center sem bila predsednica Dijaške šolske skupnosti, članica Dijaškega razvojnega tima in Sveta šole. Aktivna  sem bila tudi v KŠOC, kjer sem bila predsednica Dijaške skupnosti, v okviru Dijaške organizacije Slovenije pa sem delovala kot mlada poslanka. Mladi smo tisti ki imamo največjo biološko in ustvarjalno moč, ki jo je treba uporabiti in izkoristiti. In to je tudi moj cilj – prebuditi to željo po aktivnosti in voljo po kreativnosti, kajti vse drugo že imamo!

Aleš ILC (1947), univ.dipl,prav., s poklicno kariero v Sdk Javna skladišča v Celju, Gospodarski zbornici Slovenije, dolgoletni predsednik Kovinotehne, predsednik poslovodstva Gorenja v sanaciji, lobist Compaq in HP, samostojni podjetnik, specialist za avtomobilsko industrijo, zastopnik slovenskih proizvajalcev v Rusiji. Nosilec več odlikovanj in priznanj. Trenutno upokojenec, vinogradnik in vinar z blagovno znamko ‘Oskarjevo’. Če imaš rad Celje, in jaz ga imam, moraš storiti nekaj, da prekineš to umiranje našega mesta na obroke pod vodstvom ljudi, ki so jim osebni interesi več kot razvoj mesta in delo za dobrobit Celjank in Celjanov.

Milan KOVAČIČ (1953), rojen v Celju. Sem dolgoletni okoljevarstvenik in velik prijatelj narave, čistega okolja ter druženja z mladimi za napredek boljšega jutri. Celju povrnimo nazaj turistični sloves in gospodarsko moč, ki bo obenem prijazna okolju.

Fric KRAJNC (1942), rojen v Celju in izšolan grafični tehnik. Predan sem delu v Kinološkem društvu Celje. Trenutno sem tudi mestni svetnik. Želel bi si spremeniti delovanje Mestnega sveta in Župana. Žalosti me, ko vidim vse več korupcije in moti me, da se investitorji pričeli izogibati Celja. Ni prav, da mladi v Celju nimajo zagotovljene prihodnosti. V prostem času se rad družim z družino in grem v naravo.

Zdenko LEDNIK (1961), rojen v Celju. Kot podjetnik z dolgim stažem delovanja v mestu, zaznavam, da Celje v zadnjih 10 letih stagnira. Od nove občinske oblasti pričakujem oživitev mestnega jedra, da se lokali ne bi zapirali že ob 16 uri. Priložnost je treba dati mladim.

Vesna NOVAK (1948), specialistka psihiatrije, upokojena leta 2017, še vedno pa delam v psihiatrični ambulanti ZD Velenje. Sem tudi izvedenka za psihiatrijo pri Invalidski komisiji ZPIZ. Listi Odprto Celje sem se pridružila, ker mislim, da lahko s svojimi izkušnjami iz dolgoletne prakse pomagam tako mladim kot starejšim občankam in občanom.

Slavica OBLAK (1970), magistra managementa, zaposlena kot direktorica nabave in razvoja novih programov v podjetju Tobačni Grosist v Ljubljani. Ukvarjam se tudi s poslovnim coachingom. Želim si, da bi se Celje enakomerno razvijalo v urbano središče, v katerem bodo lahko ljudje in podjetja razvijali in uresničevali svoje potenciale. Celje naj ostane in postane še bolj zeleno in urejeno mesto, v katerem bomo s socialno občutljivostjo skrbeli za dvigovanje kakovosti na vseh področjih mestnega življenja.

Urška OŠLJAK (1980), univ.dipl.ekon.(EPF Maribor), zaposlena kot vodja projektov na Savinjsko-šaleški območni razvojni agenciji. Celotno karierno pot delujem na področju pridobivanja evropskih sredstev, s katerimi sem pomagala pri razvoju tako zasebnega kot javnega sektorja. Bogate izkušnje so mi omogočile usposobljenost za strateško dolgoročno razvojno razmišljanje, s katerim želim s somišljenicami in somišljeniki prispevati k dolgoročnemu razvoju našega Celja. Skupini Odprto Celje sem se pridružila, ker gre za nestrankarsko listo, ki daje, v nasprotju z obstoječimi političnimi strankami, prednost stroki. Moja generacija se premalo zaveda pomena razvoja danes za boljši jutri, pri čemer šteje prav vsak izmed nas. Zato vabim vsakega posameznika, da skupaj postavimo Celje na Evropski zemljevid najrazvitejših mest.

Matjaž PEN (1960), univ.dipl.inž.kem.teh, gospodarstvenik, ekolog, strokovnjak za področje nevarnih odpadkov, gospodarski predstavnik Slovenije v Nemčiji, diplomat v Nemčiji, vodja prodaje za J in JV EU na področju energetike, podjetnik, športnik. Celje ima na vseh področjih toliko razvojnih možnosti, da bi lahko bilo evropsko in svetovno prepoznavno mesto. Razočaran sem nad razvojem in propadanjem našega mesta v zadnjih dvajsetih letih.

Luka PESTIVŠEK (1996), rojen v Celju, šolal sem se na Gimnaziji Celje Center in v tem obdobju deloval tudi kot član dijaške sekcije Kluba študentov občine Celje. Trenutno sem študent strojništva v Mariboru. V prostem času se rad podam v naravo. Želim si, da bi mladi dobili v Celju večnamenski prostor, kjer bi se lahko družili in ustvarjali.

Matija PLEVNIK (1978), univ.dipl.um.zgod., konservator na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije z dolgoletnimi izkušnjami. Vodja Galerije ‘Plevnik-Kronkowska’, predavatelj/inštruktor turističnih vodičev, lokalni turistični vodič, predavatelj na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Vizija, spoštovanje, poštenost in sodelovanje so predpogoj za mesto po meri ljudi.

Alenka POŽLEP (1964), rojena v Celju in od takrat naprej stalno prebivajoča v knežjem mestu. Po izobrazbi sem ekonomistka, z dolgoletnimi izkušnjami v finančnem sektorju, predvsem v bančništvu. Listi Odprto Celje sem se pridružila, ker naše mesto potrebuje spremembe, ki jih bo ob podpori Celjank in Celjanov lahko udejanjil nekdo z vizijo in energijo, da Celje zdrami iz otopelosti in zaspanosti.

Dušan ROBIDA (1957), prof.šp,vzg,, Na svoji poklicni poti sem deloval na različnih strokovnih področjih in si tako pridobil raznolike izkušnje. Zaposlen sem bil v komerciali in marketingu v Mercatorju in Pivovarni Union, se preizkusil tudi kot družbenik in opravljal tudi vodstvena dela. Del svoje kariere sem posvetil športu. Nekaj let sem poslovno vodil profesionalni rokometni klub Prevent, zatem pa prevzel razvoj dejavnosti bowlinga v celjskem Tušu. Trenutno delujem kot samostojni podjetnik. Listi Odprto Celje sem se pridružil, ker je v Celju čas za nov veter.

Aleksandra SELČAN (1975), ekonomistka po izobrazbi in kreativna po duši. Delovne izkušnje sem pridobivala na področju marketinga, trženja, organizacije dogodkov in festivalov. Veseli me predvsem kreativno delo in delo z ljudmi. Moj življenjski moto je “bodi to, kar si”.

Sandi SENDELBAH (1960), univ.dipl.ekon. izkušen in v ekipi dejaven na področju javnih financ, kot osnove in zagotovila za delovanje mestne občine in realizacije razvojnih projektov mesta. Konsolidiranje občinskih financ bo predpogoj za načrtno in sistematično oživljanje našega mesta, ki postaja zaradi stalnega trenda nazadovanja v preteklih letih vedno manj privlačno za mlade. Vzdušje v mestu že nekaj časa tudi ni naklonjeno strokovni, izvirni, urbani ustvarjalnosti in inovativnosti. To je vsekakor treba spremeniti.

Uroš SKALE (1975), po poklicu kmetijski tehnik, zaposlen v Kmetijski zadrugi Celje. Na listi Odprto Celje se bom zavzemal za ohranitev krajine, povečanje kmetijske samooskrbe, boljše vzdrževanje poti in cest ter za večjo veljavo prostovoljstva.

Vinko SKALE (1952), mag. pravnih znanosti, z začetnimi delovnimi izkušnjami v gospodarstvu, sedaj pa že vrsto let delujem v državni upravi kot višji svetovalec I. Večino prostega časa namenim fotografiji, sem mojster fotografije FZS in mednarodni mojster M FIAP. V letu 2017 sem izdal fotografsko monografijo z naslovom »Korenine«. Civilni iniciativi Odprto Celje sem se pridružil, ker menim, da je bilo dovolj neprofesionalnega vodenja in da mesto potrebuje sveže ideje in inovativnost ter novega profesionalnega župana.

Iztok SKOK (1952), oblikovalec in samostojni delavec v kulturi na področju grafičnega in industrijskega oblikovanja, V delovno aktivnem obdobju sem sodeloval z različnimi podjetji in inštitucijami, kot so Unior, Juteks, gledališča Celje, Maribor, Kranj, Za svoje oblikovalske stvaritve sem prejel različne nagrade: za plakata Icograda-2001 in Brumen Nagrada-2016 ter za sejemske predstavitve Gorenje, M Club, Elkroj, Veplas, Juteks. Sodeloval sem na Skupinski razstavi Plakat Brno ter Bio 2006 Home office in CD srajčke in mape. Izbran sem bil tudi med inovatorje za Sončne celice na brisoljejih – EU patent. Iniciativi Odprto Celje sem se pridružil, ker vidim zamujene priložnosti za mesto in želim s svojim videnjem prihodnosti mesta prispevati k razvoju s svojim delom, znanjem in izkušnjami.

Suzana SLEMENŠEK (1961), sem germanistka z dolgoletno prakso poučevanja nemščine in angleščine ter prevajanja. Človeka postavljam na prvo mesto in mi ni vseeno, kakšna bo prihodnost mladih in starejših. Zato se moramo povezovati in ustvarjati pogoje za čim kvalitetnejše življenje. Pritegnil me je razvojni program Odprto Celje, ki bo prinesel svežino v naše mesto, predvsem pa smele projekte v korist prebivalstva.

Janko ŠOPAR (1950), upokojenec. Več kot 40 let sem bil zaposlen na TV Ljubljana/TV Slovenija kot novinar. Opravljal sem delo poročevalca, voditelja TV Dnevnika, voditelja TV Tednika, 15 let tudi vodje TV Dopisništva v Celju. Ves čas sem bil tudi družbeno aktiven, med drugim kot predsednik Smučarskega društva Celje in Kinološkega društva Celje. Poklicno sem bil zavezan resnici, objektivnosti in pravičnosti – vrednotam, ki so tudi vodilo gibanja Odprto Celje – ter porok kakovostnejšega bivanja Celjank in Celjanov v času, ki je pred nami.

Karel ŠROT (1978), univ.dipl.inž.arh., samostojni arhitekt v zasebni projektantski pisarni, predavatelj za računalniško modeliranje ter koordinator društva za ekologijo, družbo in sodobno umetnost ‘Baza’. Tekom samostojnega in institucionalnega poklicnega delovanja sem pridobil ključne izkušnje in znanja, tako na področju gradbeno-projektantske prakse, kot na področju urbanizma in prostorskega načrtovanja, kar bo odločilnega pomena za nadaljnji razvoj Celja. Izzive, kot so sprejetje težko pričakovanega Občinskega prostorskega načrta, zagotavljanje poplavne varnosti, prenova in upravljanje starega mestnega jedra ter ostalih ključnih razvojnih projektov, spremljam z veliko mero optimizma in zaupanja v novo strokovno ekipo, ki jih bo s svežo energijo tudi sposobna realizirati.

Alenka ŠTER (1958) v Celju. Profesionalno se ukvarjam s frizersko dejavnostjo. Povezana sem z ljudmi in življenjem v mestnem jedru. V prostem času rada hodim v planine in se ukvarjam s svojo vnukinjo.

Natalija ŠTERN (1971), univ.dipl.soc.del., strokovna delavka v Kriznem centru za mlade Celje, ki je organizacijska enota Centra za socialno delo Celje, kjer sem bila pred tem zaposlena kot strokovna delavka za socialne prejemke. Pri svojem delu se srečujem z mnogoterimi stiskami ljudi, jih pa opazim tudi v svojem okolju, zato sem se tudi odločila za sodelovanje na Listi Odprto Celje. Lokalna skupnost je namreč pomemben partner pri izvajanju programov in storitev, ki so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk ljudi, med katerimi so najbolj ranljivi otroci oz. mladostniki in starejši. 

Adrijana ZUPANC (1958), univ.dipl.inž.zoot. in prof, z dolgoletnimi interdisciplinarnimi poklicnimi izkušnjami in vidnimi strokovnimi dosežki na biotehniškem in pedagoškem področju ter s pomembnimi nacionalnimi funkcijami v karierah tehnologinje, učiteljice, predavateljice, direktorice in inšpektorice, sicer pa vedno predana potrebnemu in naprednemu razvoju ter ustvarjanju lepšega in boljšega vsega obstoječega – tokrat svojega mesta Celje.

Pomagajo nam tudi:

Sabina BESAL (1971), ekonomistka z znanji na področju informatike, sem se po začetnih delovnih izkušnjah v veleprodaji v celjski Kovinotehni in v gostinstvu v Dairy Queen, zaposlila v založbi Celjska Mohorjeva družba, kjer še danes opravljam računovodska dela. Prosti čas posvečam rekreaciji, obiskujem koncerte, kina, preberem dobro knjigo. Ob uspešno končani volilni kampanji bi si želela, da se občina zavzame za uvedbo participativnega proračuna, kar bo povečalo zaupanje ljudi v nosilce oblasti, poraba javnih sredstev pa bo postala učinkovitejša.

Franci PUSAR (1955), univ.dipl.andrag., ki sem svojo poklicno kariero pričel kot politik, zatem pa deloval v razvoju teritorialne obrambe in kot poveljnik. Sredi svoje poklicne poti sem prešel v gospodarstvo, kjer sem delal na področju mednarodne trgovine v Kovinotehni. Nazadnje sem zapustil poslovni svet in se do upokojitve posvetil svoji temeljni stroki andragogiki. Še vedno sem aktiven v okviru Univerze za 3. življenjsko obdobje in Ljudske univerze Celje. Delujem v organizacijah Rdečega križa in organizacijah zdravljenih odvisnikov. V Odprto Celje se vključujem zaradi nestrankarske opredelitve in iz etičnih razlogov za preprečevanje nastanka despotizma.

Boštjan VOLF (1965), na svoji poklicni poti sem deloval kot novinar, urednik, izdajatelj časopisa, organizator kulturnih prireditev in koncertov, vodja projektov, direktor marketinga, ustanovitelj podjetja, direktor. Zadnjih 20 let delujem na področju oglaševanja. Vedno sem in bom deloval v korist mesta, zato sem se pridružil ekipi Odprto Celje.

Deli s prijatelji: